Site name | Forretningsbetingelser

forretningsbetingelser

 

GENERELLE OPLYSNINGER

Foreningens juridiske navn: FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE

Selskabsform: Forening

CVR-nummer: 32 20 86 65

 

ADRESSE

FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE

v/formand og korresponderende reder Carsten Vammen

Sandgade 4, 1. th

DK-8900 Randers C.

Telefon +45 2142 3211

Officiel e-mail-adresse: info@lillebjorn.dk

Officiel web-adresse: www.lillebjorn.dk

 

BETALINGER TIL FORENINGEN

I forbindelse med betaling for sejladser og medlemskaber foretages betaling direkte til FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE’s konto i Sparekassen Kronjylland, Randers. Oplysning om registreringsnummer og kontonummer vil fremgå af sejladsbekræftelse, medlemsopkrævning o.l.

 

MEDLEMSVILKÅR

Det er en forudsætning for deltagelse i medlemsture og andre aktiviteter, der afholdes med foreningen som arrangør, at der i det pågældende år er betalt medlemskontingent for medlemskab af FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE.

 

BETALING AF MEDLEMSKONTINGENT

Efter den årlige generalforsamling, der i henhold til vedtægterne afholdes inden udgangen af marts måned, udsender FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE information om betaling af medlemskontingent for indeværende år til alle registrerede medlemmer.

 

BETALING FOR SEJLADSER

Betaling for aftalte og bekræftede sejladser overføres til FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE’s konto i Sparekassen Kronjylland senest 8 dage før sejladsen. Ved betaling anføres i tekst til modtager den tekst, der fremgår af bekræftelsen o.l. I tilfælde af manglende, rettidig betaling inden sejladsen, forbeholder FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE sig retten til at aflyse den bekræftede sejlads uden varsel og ansvar.

 

AFBESTILLINGSBETINGELSER

Ved kundens afbestilling af aftalt og bekræftet er følgende afbestillingsbetingelser gældende:

  • Ved afbestilling af sejlads 7 dage eller mere før bekræftet sejladsdato, refunderes prisen på den aftalte sejlads med et fradrag til administration på 100,00 kr.
  • Ved afbestilling af bekræftet sejlads 6 dage eller mindre før bekræftet sejladsdato vil der ikke blive ydet refusion.

 

PERSONOPLYSNINGER

Når brugeren benytter hjemmesiden, indsamles der statistiske data. Disse data er anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren. De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag firewall og i professionelt datacenter. Oplysninger opbevares ikke krypterede på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med administration af medlemskab, herunder udsendelse af nyhedsbreve, samt information om bekræftede sejladser. Som registreret medlem af FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

 

NYHEDSBREVE

Nyhedsbreve om LILLEBJØRN sendes via e-mail til den e-mailadresse, som medlemmet har oplyst ved indmeldelse i foreningen. Medlemmet kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen ved at rette skriftlig henvendelse til FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE.

 

COOKIES

I forbindelse med brug af LILLEBJØRNS hjemmeside kan der installeres en midlertidig cookie på den computer, som medlemmet benytter. Såfremt medlemmet ikke ønsker, at denne cookie opbevares på egen computer, er det medlemmets ansvar at slette denne cookie.

 

PRISER

Alle priser på LILLEBJØRNS hjemmeside er opgivet i danske kroner DKK.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for vores kontrol.

FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af indhold på www.lillebjorn.dk, herunder garanterer foreningen ikke og indestår i intet tilfælde for:

  • at oplysninger om de enkelte sejladser opfylder brugerens forventninger og behov.
  • at www.lillebjorn.dk og de herpå tilgængeliggjorte informationer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE og dets eventuelle indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlige for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunder, medlemmer eller tredjemand lider på grund af oplysninger på hjemmesiden. Kunder og medlemmer, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSES ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE.

FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for og yde erstatning for aflyste sejladser som følge af manglende besætning, sygdom blandt besætning, tekniske problemer på skibet, dårlige vand- og vejrforhold som f.eks. høj- og lavvande, storm eller andre risici på afgangs- eller ankomststeder og på aftalt søstrækning, force majeure, attentattrussel, eller ved aflysning på grund af omstændigheder, som FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE ikke er ansvarlig for.

 

OPHØR / OPSIGELSE AF MEDLEMSSKAB

Ønsker du ikke længere af være medlem af FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE, bedes du skriftligt eller ved e-mail udmelde dig af foreningen. Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet allerede betalt medlemskontingent. Du vil efter udmeldelse ikke længere modtage opkrævninger eller informationer fra foreningen, og persondata vil blive slettet.

 

KLAGER OG REKLAMATIONER

Da FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE ikke leverer fysiske produkter, men alene en sejladsydelse, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog velkommen til at klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder omkring den afholdte sejlads, du er uenig i eller er utilfreds med. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få svar.

 

FORBEHOLD

FORENINGEN TIL LILLEBJØRNS BEVARELSE tager forbehold for tryk- og prisfejl i skriftlige publikationer og på hjemmesiden.

 

ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER

Vi forbeholder os retten til at ændre priser og forretningsbetingelser uden varsel. De til enhver tid gældende priser og betingelser fremgår af LILLEBJØRNS hjemmeside.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ønsker du at høre mere om eller har du spørgsmål til Lillebjørns forretningsbetingelser, er du meget velkommen til at kontakte os.

For alle medlemskaber og sejladser er vores almindelige forretningsbetingelser gældende

Kontakt os ved tvivlsspørgsmål

KONTAKTINFORMATION