Frivillige hjælpere

Lillebjørns ildsjæle “Bjørnebanden” bruger hvert forår mange timer på at klar gøre Lillebjørn klar til sommerens sejladser

Det er ildsjæle, der sørger for at holde Lillebjørn shipshape hvert år. På forårets generalforsamling annoncerer bestyrelsen årets større vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, hvorefter 2 arbejdshold hver mandag og onsdag formiddag i april og maj måned trækker i arbejdstøjet og mødes på Lillebjørns vinterresidens, og arbejder med opgaverne, mens der hygges og udveksles historier om store og små begivenheder i og omkring havnen i Randers.

Mange hænder gør arbejdet

At holde Lillebjørn sejlende hvert år kræver mange hænder, erfaring og godt håndværk. Mere end 30 personer, der arbejder på frivillig og ulønnet basis, deltager i arbejdet. Mange håndværk er repræsenteret. Maskinarbejdere, rørsmede, elektrikere, mekanikere, malere, snedkere mv. fører an, mens bankfolk, skolelærere, akademikere mv. under venlig og kyndig vejledning hjælper til.

Godt kammeratskab og fortrinligt samarbejde mellem alle, uanset alder og uddannelsesmæssig baggrund holder Lillebjørn sejlende år efter år!

Har du lyst til at hjælpe os og blive en del af fællesskabet omkring Lillebjørn, er du meget velkommen til at kontakte os.

2 arbejdshold knokler hver mandag og onsdag i april og maj måned med at gøre Lillebjørn klar til søsætningen midt i maj