Sponsorer

Lillebjørn drives på privat initiativ og modtager ikke offentlig støtte og bidrag til den løbende drift af skibet. Hovedparten af Lillebjørns økonomi tilvejebringes og sikres gennem salg af sejladser og medlemsbidrag – samt ikke mindst med støtte og opbakning fra sponsorer og fonde. Lillebjørns sponsorer og bidragsydere er en uvurderlig støtte for at kunne holde Lillebjørn i god stand.

Vi takker de sponsorer og fonde, der har støttet os indtil nu og som fortsat støtter os i bestræbelserne på at fastholde Lillebjørn som en aktiv og synlig del af det maritime miljø omkring Randers Havn og Randers Fjord.

RANDERS SKIPPERLAUG & BOMBEBØSSE